คลิป-ไฮไลท์
 
1 22 23 24 25 26 34
close(x)
close(x)
close(x)